Система психолого-педагогічної підготовки випускників до ЗНО

(методичні рекомендації педагогічним працівникам, батькам та учням щодо психологічної підготовки до ЗНО)

Незалежне оцінювання якості навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів та вступ до ВНЗ на підставі цієї процедури висуває перед абітурієнтами завдання отримати максимально високий результат. Це потребує відповідної підготовки комплексного характеру, особливості якої залежать від вибору предмета та психологічних особливостей особистості майбутнього учасника ЗНО. Скільки кроків до ЗНО? Цікаво, хтось рахував, чи у кожного своя кількість? Щоб отримати відповідь, треба спершу визначити, де старт. Фініш, зрозуміло, це день проходження тестування. Стартує кожен з різної дистанції. Хтось за рік, хтось з нового року, а комусь і місяця вистачає на експрес підготовку до ЗНО. У кожного свій шлях. Для того, щоб абітурієнт впевнено почував себе під час проходження тестування, йому потрібна спеціальна психологічна підготовка.

Основна мета психологічної підготовки до ЗНО – це забезпечення оптимальної реалізації психічних можливостей учнів та проявлення у максимальній мірі отриманих знань, умінь та навичок під час зовнішнього оцінювання.

Психологічна допомога абітурієнтам під час зовнішнього незалежного оцінювання передбачає, перш за все, профілактику стресів та психологічну підготовку до процедури тестування.

Будь-який іспит для учня завжди є певною мірою стресовою ситуацією. Ще актуальнішою ця істина стає в умовах проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Зовнішнє незалежне оцінювання - неминучий етап життя для тих, хто хоче здобути вищу освіту. У перекладі з англійської “тестування” означає “перевірка”. І справді, під час тестування перевіряють найрізноманітніші риси людини - від знань до якостей пам'яті, мислення та вміння зберігати спокій, впевненості у своїх силах. Зовнішнє незалежне оцінювання має низку особливостей, які можуть викликати у випускників різні труднощі, в тому числі і психологічні. Процедура проходження зовнішнього незалежного оцінювання - діяльність складна, що відрізняється від звичного досвіду учнів і диктує особливі вимоги до рівня розвитку та зрілості психічних функцій.

Причиною стресу є стресор - стимул, який може запустити в дію реакцію боротьби або втечі. У розвитку психологічного стресу переважає когнітивна складова (аналіз ситуації, оцінка наявних ресурсів, побудова прогнозу подальших подій і т. д.) Особливість психологічного стресу полягає в тому, що цей вид стресу може розвиватися під впливом не лише реальних, але й імовірнісних подій, які ще не відбулися, але можуть відбутися в майбутньому, викликаючи тривогу і страх у людини…Таким чином, на розвиток психологічного стресу впливає безліч особистісних факторів, найважливішими з яких є: емоційна стабільність особистості; локус контролю особистості; досвід подолання подібних стресових ситуацій в минулому; особливості мислення, що впливають на сприйняття стресової ситуації; готовність людини звернутися за соціальною підтримкою і ін. У кожної людини існує оптимальний рівень «здорового» хвилювання, яке допомагає впоратися з поставленим завданням, відповідально поставитися до справи і успішно завершити її. Повна відсутність хвилювання іноді може свідчити про емоційне вигоряння, про завищену самооцінку, про низький рівень відповідальності. У той же час занадто високий рівень хвилювання може привести як до окремих недоврахувань у роботі, так і до «тунельного» сприйняття, що заважає об'єктивній оцінці ситуації, до повного провалу.

Найбільшою проблемою в ситуації тестування стає наше хвилювання. Гормон, який виділяється, коли людина відчуває страх, тривогу, впливає на продуктивність функціонування пам'яті та мисленнєвих процесів. Надмірна кількість гормону страху в організмі, може бути причиною того, що деякі учні на іспитах цілковито забувають вивчений матеріал. Саме тому важливим у підготовці до ЗНО буде створення власного життєвого проекту, наприклад «Я здам ЗНО на високі бали!».

Такий спеціальний проект – це оптимальний засіб підготовки (подолання перешкод) до ЗНО та успішного його складання. Уявлення про бажаний наслідок (інституціолізоване у форму життєвої цілі) стає причиною життєвої активності.

Концептуальні основи проекту: суперечливість між небажаним теперішнім особистості та її бажаним (і необхідним) майбутнім – реалізує найважливіше джерело саморозвитку особистості. Осмислена суперечливість між актуальним теперішнім та бажаним майбутнім стає стимулом, рушійною силою активності особистості. Уявлення про майбутній результат стає в основу життєвої цілі, стає стимулом її здійснення. Проект – це системне явище, який утверджує значущість ЗНО у власному (особистісному) та соціальному житті.

Успішність такого проекту залежить від чіткості сформульованих цілей і очікуваних результатів. Так що, хочете гарні результати, ставте конкретну ціль, наприклад, хочу отримати 185 балів з історії України, ще краще намалюйте (візуалізуйте її, перевірено, діє.) і вперед – досягати її.

Випускники у процесі підготовки до ЗНО, шукають і сподіваються отримати від вчителя психологічну підтримку, що проявляється у вербальних позитивних оцінках або позитивних підкріпленнях в ситуаціях тривоги та хвилювань. Причиною хвилювання можуть бути сумніви у повноті та міцності знань, у власних здібностях: логічному мисленні, вмінні аналізувати, можливостях уваги та пам’яті. Стрес у незнайомій ситуації, стрес через відповідальність перед батьками і школою посилює хвилювання і додає тривоги. Допоможіть учню відчути впевненість в своїх силах, сформулюйте програму успішного проходження ЗНО.

Порекомендуйте учням пройти пробне тестування, створюйте ситуації незалежного тестування (в ігровій формі або як варіант оцінювання) під час навчально-виховного процесу – це допоможе адаптувати психічну сферу до процедури тестування. Якщо під час проведення пробного тестування випускники отримають необхідну підтримку, вони будуть більш впевнено почувати себе в ситуації реального екзамену.

Психологічна готовність до тестування – це: сума особистого досвіду, знань, умінь та навичок; уміння користуватися своєю інтелектуальною стратегією;

- розвинута інтуїція; подолання почуття невідомого; формування впевненості в собі; формування певного ставлення до тестових завдань, тестової ситуації взагалі.

Поняття «готовність до ЗНО» можливо розкрити через виділені структурні компоненти:

Компонент Показники готовності
Пізнавальний v висока мобільність; v високий рівень організації діяльності; v висока та стійка працездатність; v високий рівень концентрації уваги; v структурованість мислення; v сформованість внутрішнього плану дій .
Особистісний v наявність сформованого уявлення про ЗНО, адекватного дійсності; v адекватна самооцінка; v самостійність мислення та дії.
Процесуальний v знайомство з процедурою ЗНО (перегляд відеострічки, пробне тестування); v навички роботи з тестовими матеріалами; v уміння встановлювати контакти в незнайомій обстановці з незнайомими людьми.

Отже, система психологічного супроводу підготовки до ЗНО містить:

надання інформації учням щодо завдань та функцій проведення тестування, правил проходження ЗНО;

індивідуальна підтримка для конкретних учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

залучення батьків, ознайомлення їх зі специфікою ЗНО в процесі підготовки до нього;

здійснення психологами та соціальними педагогами психологічної підтримки учнів.

Психологічний портрет людини, готової успішно скласти іспити:

- Упевнений у своїх силах.

- Забезпечує собі високий ступінь мотивації до успішного складання іспиту.

- Ефективно використовує час, відведений на підготовку до тестування, не відкладає справ на потім.

- Доводить розпочату справу до завершення.

Важливим завданням учителя в підготовчий період є формування в учнів таких установок:

1. Формування позитивної установки до тестування.

2. Подолання почуття невідомого, формування впевненості в собі.

3. Формування позитивного ставлення до тестових завдань і тестової ситуації взагалі.

4. Набуття навичок роботи з тестовими завданнями.

5. Усвідомлення подібності принципів розв’язання завдань у тестах.

6. Зниження вірогідності прояву негативних установок.

Для того, щоб подолати стресовий стан, який може виникнути під час підготовки, або складання ЗНО, вчителю або практичному психологу навчального закладу варто використовувати наступні вправи: Вправа «Опонент». Мета: сформувати в учнів позитивний настрій на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, віднайти переваги незалежного тестування. Рекомендація: у тому випадку, якщо випускники не знайшли позитивних переваг, дорослому слід допомогти їм це зробити, але в жодному разі не відкрито й прямо, заявивши про свою думку. Учні повинні самостійно прийти до необхідного висновку. Завдання педагога – лише направляти, керувати міркуваннями дітей. Необхідно заздалегідь підготувати чисті аркуші паперу та ручки чи олівці. Інструкція для учнів. Завдання складається з двох етапів. I – етап. Візьміть аркуш і розділіть його на дві половини. Напишіть на одній половині позитивні моменти ЗНО, а на другій – негативні. Коли всі завершили, переходимо до наступного етапу. II етап – обговорення. Виписані негативні моменти ЗНО потрібно перетворити на позитивні або нейтральні. Вправа «Я переживаю стрес, коли…». Мета: привернути увагу випускників до свого внутрішнього стану, з’ясувати головні стресори випускників школи. Хід вправи. По колу слід продовжити речення «Я переживаю стрес, коли…» Рефлексія: стреси, які виникають у житті, можна уявити як коридори, якими треба пройти: швидше, повільніше, важче, чи легше, однак пройти їх усе одно доведеться. Вправа «Робочий експеримент». Інструкція для вчителя. Вправа має відтворити реальну ситуацію тестування. За 15 хв. учні відповідають на 5 завдань в тестовій формі і пишуть міні-твір. Інструкція для учнів. Вам треба написати міні-твір «Мої рецепти успіху», в якому має бути відповідь на наступні запитання: - Чи складно було впоратися із завданням? - Що заважало? - Чи помітно було тих, хто намагався списати? По завершенню обговорення: «Хто хоче зачитати свій невеличкий твір і поділитися з усіма своїми рецептами успіху?». Вправа «Рейтинг справ». Інструкція для вчителя. Вам потрібно зауважити на те, що часто учні скаржаться на нестачу часу: і школа, і факультативи, і підготовка до ЗНО, і відпочити теж хочеться. Інструкція для учнів. Складіть самостійно список справ, які ви робите протягом дня, розподіліть їх за важливістю у порядку спадання. Потім записують на стікерах три перші справи і прикріплюють на видне місце. Рекомендація. Необхідно підвести групу до висновку, що в житті безліч справ, але не варто витрачати свій час на дрібниці. Краще визначати пріоритети і йти до мети. Цю вправу корисно поєднувати ще з такою порадою: проставте за календарем дати, коли що треба вивчити і повторити. Прикріпіть цей список удома біля свого робочого місця і власноруч вносьте до нього позначки про «складання» вивченого матеріалу. Коли не вкладаєтесь у графік, то можете ущільнити повторення деяких тем. Якщо ж виконуєте його вчасно, у вас знизиться почуття тривоги. Випередження графіка зумовлює широку гаму позитивних емоцій: радості; успіху; впевненості у своїх силах. У системі психологічної підготовки учнів до ЗНО варто використовувати прості релаксаційні вправи із візуалізацією символів, що знімають психічну напругу, наприклад: Встати із заплющеними очима, руки вздовж тіла, ноги на ширині плечей, розслабитись. Уявіть, що у вашому сонячному сплетінні є згусток енергії, що випромінює яскраве світло. Визначте для себе його колір. Уявіть собі, що світло стає дедалі інтенсивнішим і виривається з вашого тіла, з пальців рук і ніг, з голови. Уявіть собі, що Ваше тіло світиться, як сонце, що вся кімната сповнилася світлом. Потім уявіть, що Ви – неймовірно сильний маяк, і з вашого тіла б'є джерело потужної енергії. Збережіть у собі це відчуття сили та життєвої енергії. Потягніться трішки й розплющте очі. Ви знову свіжі й бадьорі, готові ефективно працювати далі. А тепер уявіть собі, що світло поширюється далі й далі, поки не вкриє всю Землю... Вправа «Програмування долі». Напишіть свій власний лозунг. Почніть так: «Щодо моєї участі в ЗНО, то я хотів(ла) би, щоб...». Продовжіть цей рядок. Неодмінно закінчіть словами: «І я можу це зробити!» Перечитуйте це гасло кожного разу перед сном. Повірте у свої сили. Не менш важливою є роль батьків у системі психологічної підготовки до ЗНО. Батьки – це найрідніші люди для кожного учня і тому їхня підтримка є необхідною та важливою. Психологічна підтримка – це один з найважливіших чинників, що визначають успішність Вашої дитини під час складання ЗНО. Справжня підтримка повинна ґрунтуватися на підкресленні здібностей та позитивних сторін дитини. Підтримувати свою дитину – значить вірити в неї. Підтримка заснована на вірі у природжену здатність особистості долати життєві труднощі за підтримки тих, кого вона вважає значущими для себе. Дорослі мають нагоду продемонструвати дитині своє задоволення, захоплення, свою радість і гордість від її досягнень або зусиль. Інший шлях – навчити підлітка справлятися з різними завданнями, створивши у нього установку: «Ти можеш це зробити!». Щоб продемонструвати свою віру в дитину, батьки повинні мати мужність і бажання забути про минулі невдачі своєї дитини; допомогти дитині знайти впевненість у тому, що вона може впоратися із тим чи іншим завданням; пам'ятати про минулі успіхи і нагадувати їх. Існують слова, які особливо підтримують дітей, наприклад: «Знаючи тебе, я упевнений, що ти все зробиш добре», «Ти знаєш це дуже добре» тощо. Підтримувати можна також за допомогою дотиків, сумісних дій тощо. Психологічні підказки батькам: Забезпечте вдома зручне місце для занять і слідкуйте, щоб дитині ніхто не заважав готуватись до ЗНО. Допоможіть дитині розподілити теми підготовки по днях. Ознайомтеся з методикою підготовки до тестування. Не акцентуйте свою увагу на кількості балів, яку ваша дитина отримає під час ЗНО. Поясніть їй, що кількість балів не є показником її можливостей. Не підвищуйте тривожність дитини напередодні ЗНО, бо це негативно позначиться на результатах тестування. Ви можете допомогти своїй дитині в складний період підготовки та складання ЗНО. Розумінням і підтримкою, любов’ю і вірою в її сили. Зверніть увагу на харчування дитини. Подбайте, щоб вдома була поживна і різноманітна їжа, що забезпечить збалансований комплекс вітамінів. Не залякуйте дитину ЗНО, і не згадуйте про нього в негативному сенсі. Сформуйте в дитини спокійне ставлення до процедури тестування.
Психологічні підказки майбутнім учасникам ЗНО.
§ Кожен день варто виконувати спеціальні вправи, які допоможуть зняти емоційну напругу і втому. В день зовнішнього тестування такі вже звичні вправи допоможуть швидко побороти хвилювання.
§ Позбутися хвилювання у перші хвилини тестування допоможе глибоке дихання: зробіть вдих, потім повільний видих, уявляючи при цьому, що вдихаєте цілющий кисень, енергію, а видихаєте хвилювання, невпевненість.
§ Запорукою підтримання інтелектуальної форми є гарна фізична форма, тому займайся фізкультурою. Ось короткий комплекс, який допоможе протягом хвилини відновити працездатність і створити робочий настрій. Кожна вправа виконується протягом 8-10 секунд.
§ Обертайте очима, намагаючись якомога більше побачити навколо себе. Шість разів за годинниковою стрілкою, шість разів – проти, і очі швидко „скинуть” втому.
§ Сядьте прямо, покладіть руки на потилицю. Зробивши глибокий вдих, якомога міцніше притисніть голову до долонь і відпустіть.
§ Продовжуючи сидіти прямо, візьміться руками за сидіння стільця і підніміть плечі якомога вище. Затримайтесь на декілька секунд і опустіть плечі.
§ Поставте лікті на стіл, покладіть підборіддя на долоні, глибоко вдихніть і, зберігаючи шию прямою, міцно притисніть підборіддя до долонь.
§ Сидячи за столом, притисніть витягнуті руки одну до одної.
§ Сидячи на стільці, піднімайте поперемінно прямі ноги з витягнутими пальцями. § Перш, ніж починати роботу, треба усвідомити, що саме ти повинен зробити, скільки це має забрати часу, визначити порядок роботи.
§ Плануючи графік роботи, пам'ятай, що найвища продуктивність праці настає через 20—30 хв. після початку роботи. Найскладніші завдання доцільно виконувати саме тоді. Простіші й цікавіші – наприкінці. Проте, якщо тобі важко, починай роботу з цікавішого. § Починай роботу, відпочивши. Найкращий відпочинок – 1,5-2 год. сну або прогулянка, спорт, допомога батькам по господарству.
§ Першу годину можна працювати без перерви, а далі необхідно робити 5-10-хвилинні перерви через кожні 40-50 хв. напруженої роботи, під час яких можна виконувати фізичні вправи.
§ Якщо якесь завдання не можеш виконати одразу, не розгублюйся – спробуй повторити через якийсь час.
§ Пам'ятай: перемога не завжди приходить до найсильнішого чи найспритнішого, але рано чи пізно вона приходить до того, хто вірить у себе.

Організація психологічного супроводу підготовки випускників до ЗНО у 2016/2017 н. р.

Підготовка до ЗНО, як правило, йде впродовж останніх років навчання в школі. Вчителі намагаються підготувати школярів за допомогою завдань у формі тестів, додаткових занять. Крім того, старшокласники відвідують курси, купують різні посібники для підготовки до ЗНО. Батьки наймають репетиторів. Але ступінь тривожності, напруги у випускників не знижується. В свою чергу, підвищений рівень тривоги на іспиті призводить до дезорганізації діяльності, зниження концентрації уваги, працездатності. Чим більше дитина тривожиться, тим менше сил у неї залишається на навчальну діяльність.

Абсолютно очевидно, що перед психологами, педагогами та батьками постає проблема охорони психічного здоров'я школярів, для вирішення якої необхідна продумана система заходів, що передбачає створення стабільної сприятливої атмосфери, зменшення ймовірності виникнення стресових ситуацій і підвищення функціональних можливостей школярів. Саме тому був упорядкований та рекомендується до використання працівниками психологічної служби ЗНЗ району орієнтовний алгоритм-програма психологічного супроводу у підготовці випускників до ЗНО.

Метою програми – є покрокова психологічна допомога батькам, випускникам та вчителям у процесі підготовки до ЗНО.

Завдяки упорядкованому плану, реалізація якого розрахована на навчальний рік, робота психологічної служби стане систематичною та ефективною щодо підготовки до ЗНО.

Рекомендується орієнтовна структура психологічного супроводу підготовки випускників до ЗНО:

Психодіагностика – робота з батьками, вчителями, учнями (опитування, анкетування);

Психологічна просвіта – робота з батьками – (батьківські збори; батьківський всеобуч); учителями – (педагогічна рада, семінар); та з учнями – (години психолога);

Консультування – учнів-випускників (індивідуально та в групах), консультації для батьків і вчителів;

Практичні заняття (тренінги) - робота в групах з батьками, вчителями та дітьми.

Пропонуються наступні форми роботи: інформаційні повідомлення на батьківських зборах, тренінгові заняття з батьками, учнями, вчителями, «години психолога», індивідуальні та групові бесіди та консультації, розвивальні заняття-практикуми, діагностичні зрізи та опитувальники.

Завдання та корисні посилання для того, щоб успішно здати ЗНО

Кол-во просмотров: 798

Комментарии